Klubnyheder

Referat generalforsamling 27. feb 2020

29. februar 2020, 11.33

 

Ålholm I.F. Badminton

Generalforsamling

27/2-2020 kl. 19.30

Cafe Bolden

Deltagere: René Hansen, Dan Christensen, Brian Laustsen, Gert Geertsen, Claus Bremer, Finn, Kaj & Trine Hansen

  Referat:  

 • Valg af dirigent og referent
  • Dirigent: René
  • Referent: Trine
 • Beretning over afdelingens virke i det forløbne år
  • Tak til Brian og Gert for træningen af ungdommen
  • Tak til Holdleder Anders
  • Tak til bestyrelsen
  • 9 flere medlemmer end sidste år (og allerede ca. 5 ekstra)
  • Holdturnering:
   • Mixholdet ligger pt nr. 2 og skal måske spille om oprykning
   • Herreholdet ligger sidst i deres pulje – der må kigges på hvilken form de skal spille under næste sæson.
  •  Startvanskeligheder ifht. Alarmtilkobling – er blevet bedre. Ny måde at introducere nøglebriksystemet?
  • Vi har indkøbt 6 nye badmintonnet (skolen betaler halvdelen)
  • Vi køber nyt spillertøj til den nye sæson (klubben giver 100kr pr.person)
 • Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
  • Godkendt
 • Information om det fastlagte budget
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning:
   • Ungdom                                          600kr (550kr)     
   • Seniorer                                          1500kr (1350kr)
   • Motionister Ålholmhallen (60min)        1600kr (1500kr)
   • Motionister Ålholmhallen (45min)        1300kr (1200kr)
   • Motionister Byskolen                                      1300kr (1200kr) 

Stigningen er vedtaget

 • Indkomne forslag
  • Intet indkommet
 • Valg
  • Næstformand Anders Brink (modtager genvalg) - genvalgt
  • Kasserer Dan Christensen (modtager genvalg) – genvalgt
  • Bestyrelsen består af:
   • Formand: Trine Hansen
   • Næstformand: Anders Brink
   • Kasserer: Dan Christensen
   • Sekretær: Brian Laustsen
   • Medlem: Nicolai Vest
 • Eventuelt
  • Tak fra vennerne med hjælpen på bjerggården
  • Tak til bestyrelsen for et godt arbejde