Klubnyheder

Generalforsamling Ålholm I.F. Badminton

13. februar 2020, 12.53

Ålholm I.F. Badminton

Generalforsamling

27/2-2020 kl. 19.30

Cafe Bolden

  Dagsorden:  

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning over afdelingens virke i det forløbne år
 • Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
 • Information om det fastlagte budget
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg
  • Næstformand Anders Brink (modtager genvalg)
  • Kasserer Dan Christensen (modtager genvalg)
 • Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest d. 19/2-2020