Klubnyheder

Generalforsamling 2021 Referat

25. februar 2021, 20.06


 

Ålholm I.F. Badminton

Generalforsamling

Torsdag 25/2-2021 kl. 19.30

Afholdt via teams  

 

Deltagere: René, Gert, Dan, Brian, Anders Camilla A., Camilla S., Sophie & Trine

 

 • Valg af dirigent og referent
  • Dirigent: René Hansen
  • Referent: Trine Hansen
 • Beretning over afdelingens virke i det forløbne år
  • Tak for tålmodigheden til alle medlemmer, et meget specielt år med meget lidt badminton
  • Stort set samme medlemsantal som sidste år
  • Vi har købt nyt spillertøj og nye net
 • Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
  • godkendt
 • Information om det fastlagte budget
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Det besluttes at halvere kontingentet for næste sæson, som kompensation for manglende badminton under corona.
 • Indkomne forslag
  • Hallen (både ålholmhallen og på byskolen) er booket maj måned med, der er dog både påske og eksamener der vil have indflydelse på mulighed for spil.
  • Børnesæsonen går til og marts med. Dvs. at sæsonen er slut for børn/ungdom
 • Valg        
  • Formand Trine Hansen (modtager ikke genvalg) – bestyrelsen forslår Camille Skytte Sattrup – valgt.
  • Sekretær Brian Laustsen (modtager genvalg) - genvalgt
 • Eventuelt
  • Tak til Trine

Vælger man at melde sig ud efter nuværende sæson, vil man modtage et halvt kontingent retur.

Nye medlemmer i næste sæson betaler fuldt kontingent.

Skulle vi få lov at spille – vil datoer blive meldt ud

 

Regnskab samt budget kan rekvireres ved at henvende sig til kasserer Dan Christensen