Klubnyheder

Generalforsamling Ålholm I.F. Badminton 2019

17. marts 2019, 11.14

 

Å.I.F. Badminton

Generalforsamling

Mandag 25. februar 2019 kl. 19:30 

Deltagere: Dan, Brian, Gert, Nicolai, Hans, Jesper, Anders, Trine, René & Bremer


 • Valg af dirigent og referent
  • Dirigent: René
   Referent: Trine
 • Formandens beretning over foreningens virke i det forløbne år 
  • Tak til Brian og Gert for træning af ungdommen
  • Tak til holdleder Anders
  • Tak til bestyrelsen
  • Jesper siger tak for 10 gode år i bestyrelsen
  • 13 færre medlemmer end sidste år
  • Dejligt med flere damer på seniortræningen
  • Holdturneringen: det ser ud til holdet rykker op i serie 2
  • Dejligt med Ålholms deltagelse ved diverse turneringer
  • Godt samarbejde med kommunen, fungerer godt med alarmtilkobling
  • Dejligt med to unge nye medlemmer i bestyrelsen
  • Det har ikke været muligt at få enten en forælder eller motionist til at stille op til bestyrelsen
 • Forelæggelse af regnskab til godkendelse v. Dan 
  • Underskud på 14.000, fordi vi har købt et nyt fugtskab til bolde
  • Der er dog stadig penge på kontoen
  • Umiddelbart ingen store udgifter
 • Information om det fastlagte budget 
  • Budget godkendt
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
  • Bestyrelsen vedtager at kontingentet forbliver uforandret:
   • Puslinge                                                  550 kr.
   • Ungdom                                     775 kr.
   • Senior                                        1350 kr.
   • Motionister Ålholmhallen (60 min)  1500 kr.
   • Motionister Ålholmhallen (45 min)  1200 kr.
   • Motionister Byskolen                    1200 kr.

 • Indkomne forslag 
  • -intet
 • Valg: 
  • Formand - Jesper Engel (genopstiller ikke). Bestyrelsen foreslår Trine Platou som afløser - valgt
  • Sekretær - Jannick Jensen (genopstiller ikke). Bestyrelsen foreslår Brian Laustsen som afløser - valgt
  • Menigt medlem - Anders Brink (modtager genvalg) – valgt som næstformand for 1 år
  • Menigt medlem – Bestyrelsen foreslår Nicolai Vest - valgt
 • Eventuelt 
  • Tak til Jesper for dit store arbejde i foreningen
  • Godt med nyt blod i bestyrelsen
  • Seminar ”nyt Ålholm” afholdes 14/4-19 kl. 9-12. Diskussion om fremtiden i Ålholm. Min. 3 deltagere fra hver afdeling.